jesteś na: Strona głównaOddział przedszkolnyDla rodziców

 DLA RODZICÓW:

- OPŁATY:

Opłata za żywienie  od  01. 09.2014 wynosi :

10zł  razy  ilość dni roboczych w miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu

+

Opłata za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze wykraczające poza podstawę programową:

1zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć po rozliczeniu miesięcznym

-

ilość stawek żywieniowych za dni nieobecne w poprzednim miesiącu     (10 zł. dziennie)

Płatne z góry  do 10–tego każdego miesiąca.

Serdecznie prosimy o podawanie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego dotyczy wpłata.

Numer konta:

80881100060032031018500203