jesteś na: Strona głównaDokumentacjaRegulamin wycieczki dla uczniów

 

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Maciejowej

REGULAMIN WYCIECZKI / IMPREZY

dla uczniów

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka/impreza, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższych wymagań:

1. Jesteśmy zdyscyplinowani i życzliwi. Dbamy o dobrą opinię swojej klasy i szkoły. Dokładnie wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków.

2. Bezwzględnie wykonujemy polecenia kierownika, opiekunów i innych osób odpowiedzialnych za przebieg wycieczki.

3. Przed wyjazdem dostarczamy kierownikowi zgodę na wycieczkę podpisaną przerz rodziców.

4. Punktualnie stawiamy się na zbiórce w wyznaczonym miejscu i odpowiednio się zachowujemy ( nie biegamy, nie oddalamy się, nie krzyczymy).

5. Pamiętamy o odpowiednim stroju i ekwipunku ( w zależności od rodzaju wycieczki).

6. W czasie podróży autokarem lub innym środkiem lokomocji:

• zajmujemy wyznaczone miejsce;

• nie przemieszczamy się i nie stoimy;

• nie otwieramy drzwi, okien, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu;

• nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi;

• nie śmiecimy i nie hałasujemy.

7. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia kierownika lub opiekuna wycieczki.

8. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszamy kierownikowi lub opiekunowi wycieczki.

9. Przestrzegamy zasad dobrego wychowania, kultury osobistej.

10. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa w tym ruchu drogowego. Nie narażamy siebie  i innych na niebezpieczeństwo.

11. Bierzemy aktywny udział w zajęciach programowych (występach, prezentacjach itp.) traktując z respektem obiekty muzealne i zabytkowe.

12. Podczas pobytu w schroniskach lub innych obiektach noclegowych przestrzegamy postanowień i regulaminów tych obiektów.

               Łamanie zasad zachowania się na wycieczce  zobowiązuje kierownika wycieczki do powiadomienia rodziców i dyrektora szkoły oraz obniżenia oceny zachowania.

Maciejowa, dn........................................................... 

       Akceptacja dyrektora szkoły:

..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i będę go przestrzegać.

Podpisy uczestników:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maciejowa, dn. .........................................