jesteś na: Strona głównaO SzkolePatronka SzkołyPytania do konkursu o patronce szkoły św. Kindze

 Pytania do konkursu o patronce szkoły Św. Kindze

Dla klas 1-3

 

1.      Imię teściowej Kingi, czyli matki księcia Bogusława.                    ( Grzymisława )

 

2.      Nazwa stroju zakonnego.                                                                ( habit )

 

3.      Przydomek (przezwisko) męża Kingi.                                             ( Wstydliwy )

 

4.      Góry, które chroniły Kingę przed Tatarami.                                   ( Pieniny )

 

5.      Rzeka, która powstała z paska Kingi /według legendy/.                 ( Dunajec )

 

6.      Minerał w postaci kamiennej lub sproszkowany niezbędny w kuchni, wydobywa się go między innymi w Bochni.                                                         ( sól )

 

7.      Szczątki ciała osoby świętej będące przedmiotem kultu religijnego. ( relikwie )

 

8.      Ile lat miała Kinga, gdy przybyła do Polski?                                  ( pięć )

 

9.      Waluta, w której Kinga wypłaciła mężowi swój posag.                  ( grzywny )

 

10.  Ziemia, którą Kinga dostała we władanie od swego męża.                        ( ziemia sądecka )

 

11.  Pokój zakonnicy w klasztorze lub miejsce w więzieniu.                 ( cela )

 

12.  Miasto:  Nowy lub Stary.                                                                ( Sącz )

 

13.  Sprowadziła ich Kinga do Polski.                                                   ( górnicy )

 

14.  Wydobyto go z bryły soli / według legendy/.                                 ( pierścień )

 

15.  Pewien górnik ofiarował ją codziennie św. Kindze w kościele  /według legendy/                                                                                                                                            ( świeca )

 

16.  Gęsta, nieprzejrzysta, uratowała Kingę i zakonnice przed Tatarami  /według legendy/

( mgła )

 

        17. Inaczej Kinga.                                                                                ( Kunegunda )

 

        18. Choroba, z której Kinga uleczyła dworkę /według legendy/.        ( trąd )

 

        19. Kwiaty, które znalazły się w koszu zamiast chleba /według legendy/.   ( róże )

 

        20. Kogo uratowała Kinga przed ciosem miecza? /według legendy/   ( ojca )

 

     21. Komu pomogła wydostać się Kinga z zawalonego chodnika w kopalni?

      /według  legendy/                                                                                  ( górnikowi )

 

        22.  Zraniła Kingę w palec ręki /według legendy/                                ( strzała )

 

        23.  Kogo pozdrowiła Kinga zaraz po przyjściu na świat? /według legendy/    ( Matkę Bożą )

       

 

 

 

Pytania do konkursu o patronce szkoły Św. Kindze

Klasy 4-6

 

 1. Imiona rodziców Kingi.                                                                   ( Bela IV, Maria Laskaris )

 

 1. Rok urodzenia Kingi.                                                                                   ( 1234 r.)

 

 1. Rok śmierci Kingi.                                                                                       ( 1292 r.)

 

 1. Miasto, w którym para książęca ufundowała kościół /miasto słynie również z kopalni soli/  ( Bochnia)

 

 1. Ofiara, zwykle pieniężna, dla kogoś bardzo potrzebującego. Kinga często takie ofiary rozdawała.

 ( jałmużna )

 

      29.  Otrzymuje je każda panna młoda, dostała je również Kinga od swoich rodziców.           ( wiano, posag)

 

      30.  Zaliczenie osoby zmarłej do błogosławionych.                                           ( beatyfikacja )

 

      31.  Akt papieski, mocą którego osobę zmarłą zalicza się do świętych.                        ( kanonizacja)

 

      32.  W tym mieście doszło po raz pierwszy do spotkania małoletniej Kingi i jej przyszłego męża.

                                                                                                                                  ( Wojnicz )

 

 1.  Nazwa zgromadzenia zakonnego przebywającego w klasztorze w Starym  Sączu.  (klaryski)

 

 1.  Miasto, gdzie doszło do zaślubin Kingi i Bolesława.                                   ( Kraków )

 

 1. Co po śmierci męża Kinga zrobiła z diademami książęcymi?                      ( przerobiono na krzyż )

 

 1. Pieśń, która prawdopodobnie powstała w klasztorze starosądeckim.           ( Bogurodzica )

 

 1. Minerał  - skała jadalna. Według legendy sprowadziła go z Węgier do Polski Kinga.   (sól)

 

 1. Kiedy go rzuciła Kinga, wyrósł gęsty las. /według legendy/                                      (grzebień)

 

 1. Zraniła Kingę w rękę (używają ją łucznicy). /według legendy/                      (strzała)

 

 1. Otuliła zamek, w którym schroniła się Kinga z mniszkami (zjawisko pogodowe). /według legendy/  (mgła)

 

 1. Wytrysnęło z kamienia, gdy Kinga uderzyła laską. /wg legendy/                              (źródło)

 

 1. Uciekała przed nimi Kinga.                            (Tatarzy)

 

 1. Drzewo, które wyrosło z laski Kingi. /wg legendy/                (lipa)

 

 1. Siał pszenicę, gdy Kinga uciekała w góry. /wg legendy/                    (chłop)

 

 1. Nazwa rzeki, która płynie przez Nowy Sącz i przez góry, w które uciekała Kinga. (Dunajec)

 

 1.  Z niego powstała rwąca rzeka (rzuciła go Kinga). /wg legendy/                   (pasek)

 

 1.  Drobne części ciała osoby świętej będące przedmiotem czci.          (relikwie)

 

 1. Założyła go Kinga w Starym Sączu.               (klasztor)

 

 1. To zboże siał chłop.  /wg legendy/                 (pszenica)

 

 1.  Pod nim mieszkał smok (nazwa wzgórza z zamkiem).                     (Wawel)