jesteś na: Strona głównaDokumentacjaFormularze zwolnień/usprawiedliwień
          Przykładowe formularze zwolnienia ucznia z zajęć i usprawiedliwienia nieobecności.
....................................................................................................................................................................................................
 
 
Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Maciejowej
 
 
 
 
 
            Zwracam się z uprzejmą prośbą o usprawiedliwienie nieobecności syna/córki
………………………………....na zajęciach w dniu/dniach…………........ ......
              (imię i nazwisko ucznia)                                                                                                                    (data) 
                                                                                                                                                
 z powodu………………………………………………………………………....
                                                                                   (można podać powód)
 
 
    ………………………………                                                                                                          ……………………………….
                      Data                                                                                                                              czytelny podpis Rodzica
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Maciejowej
 
 
 
 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie syna/córki ………………………
                                                                                                 (Imię i nazwisko)
w dniu …………………………. z zajęć ………………………………………………………
 
z powodu ………………………………………………………………………….……………
                                                                   (nie trzeba, ale można podawać)
 
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za wcześniejszy powrót dziecka do domu.
 
 
 
 
 
…………………………………….                                                                           ………………………………………..
                          data                                                                                                        czytelny podpis Rodzica