jesteś na: Strona głównaO SzkoleO Ks. Gurgaczu

 

Ks. Władysław GURGACZ SJ - ur. 2 kwietnia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej koło Krosna. Mistyk, zdolny kaznodzieja, pisarz, malarz; marzył o pracy apostolskiej, misyjnej, w czym przeszkodziło Mu słabe zdrowie. Wiele czasu spędził w szpitalach ze względu na problemy zdrowotne. Głosił tam rekolekcje, kazania, misje, opiekował się chorymi i modlił się za zmarłych. W szpitalu w Gorlicach w 1946 r. nawrócił i przygotował do przyjęcia I komunii św. rosyjskiego żołnierza. W 1947 r. został kapelanem Sióstr Służebniczek w Krynicy. Głosił kazania w sąsiednich parafiach ze zdumiewającym skutkiem wielu nawróceń. Było to powodem szykan ze strony UB, a nawet zamachów na życie księdza Władysława.
Ks. Gurgacz w czerwcu 1948 r. otrzymał z Kurii Prymasowskiej jurysdykcję na cały kraj, jako kapelan partyzantów i ornat podarowany przez Kardynała. Został kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej pod ps. „Sem”, „Ojciec”. PPAN była jedną z wielu organizacji jakie powstały w latach powojennych w wyniku prześladowań żołnierzy AK i jako rezultat zawiedzionych nadziei. Obejmowała powiat nowosądecki, krośnieński, gorlicki, brzozowski. Organizację założył Stanisław Pióro „Emir”. W momentach przymusowego pobytu w bunkrze „Ojciec” inicjował wykłady z matematyki, historii, sam uczył religii i łaciny. Zaczynano dzień od udziału we Mszy św. Były wspólne modlitwy, śpiewy, rozmowy.
 
„Jako kapelan organizacji starałem się wpływać na młodych i powstrzymywać ich od niepotrzebnego rozlewu krwi…”
 
„…po gruntownej rozwadze z miłości do Boga i ludzi przyłączył się do „ludzi z lasu” , chciał być z nimi, gdy cierpieli, chciał ratować Ich dusze i w warunkach tak trudnych wypełniać swoje kapłańskie powołanie.”
 (wg o. Stanisława Szamańskiego)
 
Aresztowany, osądzony przez „władzę ludową”, został skazany 13 sierpnia 1949 r. o godz. 16.00 na karę śmierci.Oto ostatnie Jego słowa: „ Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie są bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy Ojczyzny! Nie żałuję tego, co czyniłem! Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie zdecydowały bagnety NKWD „Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. Proszę Wysoki Sąd, by nas, skazanych na śmierć, wyprowadzono na egzekucję razem Ludica me Deus et discerne causam meam. Bądź mi sędzią, o Boże, i rozsądź sprawę moją.”
Zginął rozstrzelany wraz Stefanem Balickim i Stanisławem Szajną w więzieniu na Montelupich w Krakowie 14 września 1949 r. Pochowano Go w mogile na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Prandoty (kwatera 82, rząd 2, grób 52 i 49). Pomnik murowany stanął dopiero w 1969 r.
 
Ks. Wł. Gurgacz został odznaczony pośmiertnie w 2000 r. Złotym Krzyżem-Odznaką Kapelana Wojska Polskiego.
 
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Maciejowej objęła patronat nad obeliskiem postawionym na Łabowskiej Hali poświęconym ks. Władysławowi Gurgaczowi i Żołnierzom Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej poległym w walkach z UB i KBW w latach 1948-1949. Było to 11 września 1999 r.
O godz. 12.00 po odprawieniu Mszy św. w obecności ministra Antoniego Macierewicza odsłonięto obelisk.
Od tej pory, co roku na początku w pierwszą sobotę września pod pomnikiem odbywają się religijno -patriotyczne spotkania pokoleniowe. Odprawiana jest Msza św. przezks. Henryka Michalaka, śpiewa chór, przybywają poczty sztandarowe, harcerze, młodzież, kombatanci, okoliczna ludność. Co roku znaczna reprezentacja uczniów naszej szkoły pod opieką dyrektora p. Marka Budy wraz z pocztem sztandarowym bierze udział w uroczystościach. Uczniowie pomagają w przygotowaniach ipełnią wartę honorową przy obelisku.
 
Wypowiedzi ks. Władysława Gurgacza:
·        Dni moje jako dym albo cień się rozwieją i jako kwiat polny przeminą wedle słów Pisma Świętego (1938 r.)
·        Wiemy, że czcicieli swoich prowadzisz droga krzyża, lecz to nas nie przeraża, gdyż gotowi jesteśmy odtąd każde cierpienie dl Ciebie ponieść w ofierze… (15 sierpnia 1941 r.)
·        Świat, bracia drodzy, zmienia tylko nazwę, ale rzeczywistość pozostaje ta sama… Dawniej ciemiężcy nazywani się tyranami, królami, kapitalistami – dziś nazwie się ich inaczej… (1947 r)
·        Celem organizacji PPAN jest stworzenie demokratycznego ustroju w Państwie Polskim opartego na nie na zasadach materializmu – marksizmu, lecz na zasadach ewangelicznych… (7 lipca 1949 r.)
·        Obowiązkiem moim była opieka moralna nad grupą, a więc odprawiałem Msze św., spowiadałem członków grupy, objaśniałem im Ewangelię świętą, a nadto miałem wykłady… (7 lipca 1949 r.)
·        Według nauki głoszonej przez Kościół, człowiek obdarzony duszą nieśmiertelną jest czymś bardzo ważnym… W Związku Sowieckim człowiek jest niczym, jest malutkim nic nie znaczącym ogniwem w wielkiej machinie państwowej… (7 lipca 1949 r.)
·        Pragnęliśmy Polski Ludowej opartej na etyce katolickiej, jaka wyznaje cały Kościół…
·        (8 sierpnia 1949 r.)
·        Nie uciekłem po „napadzie” w dniu 2 lipca 1949 r., ponieważ nie chciałem pozostawić członków organizacji i tak samo jak i oni chciałem ponieść odpowiedzialność… (8 sierpnia 1949 r.)
 
 
Bibliografia:
Danuta Suchorowska - Śliwińska: Postawcie mi krzyż brzozowy. Prawda o ks. Władysławie Gurgaczu SJ. WAM, Księża Jezuici, Kraków 1999.
Danuta Suchorawska: Urgacz – Popiełuszko lat stalinowskich i wspólnicy jego losu. Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1987.
Ks. Henryk Michalak: Jeszcze Polska nie zginęła, bo… pamiętamy. Wydawnictwo POD KRZYŻEM 2001.
Ks. Henryk Michalak: Spotkania Gurgaczowskie 1999 – 2009.
 
 
Drugim obiektem ku pamięci Żołnierzy PPAN jest postawiony przy Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej obelisk odsłonięty 20 października 2012 r. Pomnik powstał z inicjatywy rodziny Stanisława Pióro „Emira”, założyciela i dowódcy PPAN oddziału partyzanckiego „Żandarmeria” działającego w Beskidzie Sądeckim w latach 1947 – 1949, który zginął w lecie 1949 r. w zasadzce organów bezpieczeństwa w pobliżu miejscowości Wyżne Rużbachy na Słowacji. Z tym oddziałem związany był ks. Władysław Gurgacz ps. „Ojciec”, „Sem”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele parafialnym w Maciejowej, następnie odsłonięto pomnik, a na sali gimnastycznej w szkole odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły, wykład i cześć nieoficjalna.
 
 
 
Maria Lebdowiczowa: Stanisław Pióro „Emir”. Wspomnienia rodzinne. Nawojowa – Piwniczna – Nowy Sącz 2012