jesteś na: Strona głównaO SzkoleHistoria Budowy Szkoły

HISTORIA BUDOWY SZKOŁY

 

        

 

Po opuszczeniu przez okupanta niemieckiego naszej gminy, na terenie wsi Maciejowa powstała polska szkoła. Od 27 lutego 1945 r. mieściła się w starych, drewnianych budynkach połemkowskich. Warunki pracy i nauki były bardzo ciężkie. Sprzęt był stary, zniszczony, a pomieszczenia nieprzystosowane do nauki.

         W 1974 r. Gminna Raga Narodowa w Łabowej wykupiła działkę pod budowę szkoły. Zdecydowano się na powtórzenie projektu technicznego Szkoły Podstawowej w Żegiestowie. Budowę rozpoczęto w 1985 roku. Wykonawca prac ziemnych była do 1986 r. „Chemobudowa” – Kraków. Inwestycję realizowano w ramach środków pochodzących z NCPS, mienia gminnego i przy wydatnym wsparciu Rodziców. Drugim i ostatecznym wykonawcą była Spółdzielnia Rzemieślnicza   „Sądeczanka” z Nowego Sącza. Nadzór inwestorski pełniła WDI w Nowym Sączu, a inwestycję kolejno prowadzili naczelnicy gminy Łabowa. Za kadencji Wacława Raczkowskiego, Inspektor Oświaty i Wychowania Stanisław Szczechowicz pozyskał kontrahenta – Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” z Grodziska Mazowieckiego. Obiekt w stanie surowym wybudowano za 70 mln złotych.

         W 1992 r. dużym wysiłkiem zakończono inwestycję i oddano obiekt do użytku. Tak wielka budowa nie mogła powstać bez pomocy Rodziców, głównie pana Jana Żywczaka, pana Franciszka Cięciwy i pana Aleksandra Sołtysa. Utworzyli oni Komitet Budowy Szkoły. Podziękowania należą się wójtowi gminy panu mgr Władysławowi Karpierzowi, który zabiegał o środki finansowe na dokończenie inwestycji.

         10 lutego 1992 r. uczniowie przekroczyli progi nowej szkoły. W tym dniu odbyła się uroczystość poświęcenia obiektu i krzyży. Mszę św. celebrował i poświęcenia dokonał proboszcz tutejszej parafii ks. Kanonik Jan Kądziołka. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i Samorządu gminy Łabowa, dyrektor ZEAS-u w Łabowej, emerytowana dyrektor szkoły pani Czesława Korwin, emerytowani nauczyciele tutejszej placówki oraz Rodzice.

 Staraniem władz gminy Łabowa budowę sali gimnastycznej rozpoczęto latem 2009 r. wykonaniem ławic. Właściwe prace ruszyły w okresie roku szkolnego 2010/2011. Ukończono prace budowlane podczas wakacji 2011 r.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie sali odbyło się 14 października 2011 r.

w obecności m.in. pana Wójta Marka Janczaka. Poświęcenia dokonał proboszcz tutejszej parafii ks. Kanonik Stanisław Pałka.